حال و روز مردم مصر پريشان است، چهره قاهره غريب شده و با آنچه که در سفرهاي قبلي ديده بودم بسيار تفاوت کرده است. حرف‌هاي مردم نيز تغيير کرده است. من با زبان و لهجه‌هاي سرزمينشان آشنا هستم. در نگاهم، چهره قاهره شبيه بيماري در حال گريه است، يا  يا مثل زني وحشت‌زده، که از در آخر شب هراسان است. آسمان هم صفاي خود را از دست داده و با مه آمده از سرزمين‌هاي دور، گرفته و ماتم‌ زده و سياه شده است. ياد شهرهاي کوچک وبا زده هند مي‌افتم. ‌هوا از رطوبت شرجي سنگين شده است، انگار خانه‌ها در انتظار تقدير ناشنا خته‌اي هستند که دير يا زود بر سر آنها فرود مي‌آيد. 


 


 


مشاهده  و خريد کتاب 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Christina Tiffany Randy Tim Tricia Josh Assembling a Computer Wesley شغلتون reyhane